wypożyczalnia samochodów katowice WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW
INFOLINIA: +48 502 823 768 24h/dobę
Promocja!!!
Ford Focus już od 85zł brutto!!!
Obsługujemy dwa największe lotniska w południowej Polsce
Kraków - Balice, Katowice - Pyrzowice
Skoda Citigo już od 55zł BRUTTO za dobę !!!
Daj się uwieść atrakcyjnie niskiej cenie...
Wynajem samochodów Lotnisko Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice 24h na dobę!
Rabat dla naszych klientów!!! Zadzwoń i zapytaj...

Warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU W FIRMIE Q24
 1. Najemca samochodu musi posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej jednego roku oraz ważny inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport).
 2. Najemca zobowiązany jest dostarczyć kopie dowodu tożsamości oraz prawo jazdy w dniu podpisania umowy najmu lub wcześniej wysłać drogą elektroniczną.
 3. Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba, która zawarła umowę.
 4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji, która zwracana jest najemcy przy zwrocie samochodu oraz zapłata z góry gotówką (w walucie polskiej, obcej lub przelewen na konto) za deklarowany okres najmu.
 5. Doba wynajmu samochodu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu.
 6. W przypadku niedostarczenia samochodu do 60 minut od  uzgodnionej godziny Najemca będzie obciążony kosztami najmu o następny dzień. W razie niepowiadomienia Q24 o takim wydarzeniu pojazd może być zgłoszony policji jako skradziony.
 7. Chęć przedłużenia wynajmu powinna zostać zgłoszona do Q24  minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu.
 8. Koszty najmu naliczane są według cennika Q24. Stawki najmu nie obejmują kosztów paliwa (samochód jest przekazywany z pełnym bakiem w związku z czym  Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z pełnym bakiem).
 9. W przypadku gdy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki oraz kradzieże wynikające z jawnych zaniedbań, celowego działania lub spożywania przez niego alkoholu lub narkotyków, ubezpieczenie od wypadków i kradzieży (OC, AC i NW) traci ważność.
 10. Uszkodzenia  opon, żarówek, lusterek bocznych, podwozia samochodu, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta wywołane np. paleniem papierosów) nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. Q24 zaleca parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych oraz nie pozostawianie dokumentów samochodu w pojeździe.
 11. Palenie wyrobów TYTONIOWYCH oraz E-PAPIEROSÓW w naszych samochodach jest surowo zabronione. Złamanie zakazu palenia wiąże się z naliczeniem kary w wysokości 400 złoty.
 12. W razie wypadku lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie policji oraz Q24. Obowiązkiem Najemcy jest również zwrot dokumentów i kluczyków do skradzionego pojazdu oraz dostarczenie raportu powypadkowego sporządzonego przez policję. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością pojazdu.
 13. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz o nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
 14. Chęć wyjazdu wynajętym samochodem za granicę powinna być zgłoszona do Q24, ponieważ wyjazdy poza granice Polski objęte są specjalnymi warunkami.
 15. Najemca wynajmuje pojazd czysty i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie. Jeżeli pojazd nie spełnia po zwrocie powyższych warunków zostaje pobrana uznaniowa stawka za mycie.
 16. W razie wypadku lub awarii pojazdu, Q24 dostarczy samochód zastępczy do 24 godzin od uzyskania informacji o zdarzeniu. Żadna naprawa nie może być dokonana bez wiedzy i zgody Q24.
 17. Najemca wyraża zgodę, że kaucja może zostać przez Wynajmującego zaliczona na poczet należności przysługujących mu od Najemcy, w szczególności należności z tytułu szkody w samochodzie, kar umownych (prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu),  udziału własnego w razie zaistnienia szkody w samochodzie lub jego kradzieży.
 18. W przypadku odbioru samochodu w pózniejszym terminie niż planowany, cena nie ulega zmianie. W przypadku wcześniejszego niż ustalony termin zwrotu samochodu, Wynajmujący zwraca do 50% pierwotnej ceny rezerwacji  za dni niewykorzystane przez Najemce.
 19. Ewentualne spory rozstrzygane będą za pośrednictwem właściwego sądu według polskiego prawa procesowego.
Q24 Rent a Car: 42-622 Świerklaniec Ul. Romantyczna 11A, 30-214 Kraków Ul. Korzeniowskiego 27, 40-553 Katowice Ul. Orkana 23B/18
Wykonanie: Avin.pl