Q24 - Wypożyczalnia samoachodów w Krakowie i Katowicach

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji online jest Q24 Wypożyczalnia Samochodów Przemysław Kutka, 31-351 Kraków, ul. ulicy Zielony Most nr 8C, lok. 3, tel. +48 503 663 506
  2. Twoje dane osobowe podane w formularzu rezerwacji online przetwarzane się w celu dokonania rezerwacji wybranego przez Ciebie pojazdu w określonym terminie, przygotowania dokumentów najmu oraz wydania pojazdu;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji online jest Twoja dobrowolna zgoda jednakże podanie tych danych jest konieczne do zrealizowania rezerwacji wybranego przez Ciebie pojazdu w określonym terminie, do skontaktowania się z Tobą oraz wynika z naszego uzasadnionego interesu;
  4. Dane osobowe podane w formularzu rezerwacji online mogą zostać przekazane (udostępnione) osobom trzecim wykonującym odpowiednie czynności na naszą rzecz oraz przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu i z naszego upoważnienia, jednakże wyłącznie w celu realizacji rezerwacji online lub w celu realizacji innych uprawnień czy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania rezerwacji lub zakończenia najmu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub gdy obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odpowiednich przepisów prawa;
  6. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych